Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Kommentar

Bojkotta Israel

BOJKOTTA ISRAEL – ERKÄNN PALESTINA
Under de senaste veckorna har den sionistiska terroriststaten Israel begått ytterligare ett av sina brott mot allt vad folkrätt heter. Förutom att bomba skolor och sjukhus gör världens starkaste militärmakt per capita allt för att slå ut såväl el som vattenförsörjning i Gaza för att omöjliggöra vård och överlevnad för det Palestinska folket i Gaza.

Lars Hillersberg – Kulturhuset

Lars Hillersberg – entreprenör och provokatör
Kulturhuset

Solidaritet med de grekiska stålverksarbetarna

Genom att överlämna ett uttalande till den grekiska ambassaden visade en delegation från Kommunistiska Partiet i Stockholm sin solidaritet med de grekiska stålverksarbetarna vid Helleniki Halivorgia. I uttalandet uppmanades arbetarna att fortsätta att kämpa. Stålverkarbetarna kräver att de femtio arbetare som avskedats ska återanställas. De kräver även åtta timmars arbetsdag och motsätter sig lönesänkningar. En delegation från Kommunistiska Partiet överlämnar ett uttalandeEn delegation från Kommunistiska Partiet överlämnar ett uttalande

RUT och LOV hotar hemtjänsten

RUT och LOV hotar att tillsammans slå ut den kommunala hemtjänsten. I Täby kommun går den kommunala verksamheten i graven sedan den konkurrerats ut av privata hemtjänstföretag.

I moderatstyrda Täby kommun kommer den kommunala hemtjänsten att läggas ner nästa år. Verksamheten går sedan länge med förlust. Underskottet har legat på dryga sex miljoner kronor två år i rad. Det som går kommer att säljas ut till privata spekulanter.

Proletärens Wiktor Johansson - Bostaden ska vara en social rättighet

Wiktor Johansson berömmer dom kämpar mot privatiseringarWiktor Johansson berömmer dom kämpar mot privatiseringarJag är ingen bostadspolitisk expert, mina kunskaper i ämnet grundar sig på erfarenheter från mitt eget boende och på att jag då och då skriver om bostadsfrågor i Proletären. Utifrån det tänkte jag säga några ord om dagens bostadspolitik, och vad vi kommunister ser för alternativ.

Statens Järnvägar privatiseras

• Ett första steg mot avreglering av järnvägen togs 1988 när Banverket bildades och banunderhållet konkurrensutsattes.
• 2001 bolagiserades Statens Järnvägar. Sex nya bolag bildades, SJ AB (persontrafik), Green Cargo AB (godstransporter), Jernhusen AB (förvaltar stationsbyggnader och andra fastigheter), TraffiCare AB (tidigare städ- och terminalproduktion), EuroMaint AB (reparationer och underhåll) samt IT-företaget Unigrid AB.

Ny lagstiftning bäddar för chockhyror

Chockhyror på gångChockhyror på gångKraftiga hyreshöjningar med större genomslag för läge och betalningsvilja. Ny lagstiftning stärker bostadsbolagens positioner inför kommande hyresförhandlingar.

De närmsta månaderna kommer 2012 års hyror att förhandlas fram. Det är många människor som berörs och stora summor som står på spel. Landets omkring tre miljoner hyresgäster betalar sammanlagt 100 miljarder kronor i hyror per år.

Prenumerera på innehåll