Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Rädda Flygaren - Vi blev inspirerade av Rädda Linjalen

I kvarteret Flyghöjden 1 i bostadsområdet Skarpnäck avbryts ombildningsprocessen. Köpestämman ifrågasätts och tillräckligt många hyresgäster kan inte avge lånelöfte.

Kvarteret Flyghöjden 1 tillhör allmännyttiga Stockholmshem. Bostadsbolaget har tio gårdar i Skarpnäck. I fyra av dessa har bostadsrättsföreningar bildats och ansökt om att få köpa husen för att ombilda dem till bostadsrätter. Men många boende i området har protesterat.

- Vi blev inspirerade av Rädda Linjalen inne på Söder och startade ett nätverk, säger hyresgästen Rikard Junkergård till Proletären. Vi bloggar, gör utskick, delar flygblad och kallar till möten.

Nätverket Rädda Flygaren består av en kärntrupp på omkring fem personer. På mötena kan komma uppemot 15 olika hyresgäster. Nätverket är opolitiskt och samlar alla slags människor. Rikard Junkergård är själv Folkpartist.

Kvarterets bostadsrättsförening har anlitat konsulterna Borättsbildarna mot ett arvode på 900 000 om ombildningen går igenom. På en köpestämma i slutet av augusti ställdes saken på sin spets. Ett 40-tal hyresgäster närvarade men röstningen avgjordes genom fullmakter.

- Stämman hölls helt av konsulterna, berättar Rikard Junkergård. De föreslog justeringsmän från bostadsrättföreningens styrelse. Andra förslag avslogs. När vi lämnade in tre återkallade fullmakter tilläts bostadsrättsföreningen springa iväg att skaffa nya. Så här får det inte gå till!

Köpestämman slutade med en knapp seger för ombildning. 69 procent av 115 hushåll röstade ja. Men sedan protokoll från stämman gjorts tillgängliga har Stockholmshem tillkännagivet att det saknas en majoritet för ombildningen bland hyresgästerna.

Efter köpestämman fick kvarteret besök av bolåneinstitutet SBAB. Hyresgästerna fick erbjudande om lån för att kunna genomföra köpet. Priset på en trea ligger på omkring 600 000 kronor. För att få lån måste hushållet klara en ränta på 6,5 procent.

- På SBAB lät det som om alla skulle kunna få lån, fortsätter Rikard Junkergård. Ändå finns det flera hushåll i kvarteret som tvingas leva på bidrag. I nästa vända kom kreditinstitutet Bluestep för dem som inte kvalificerade för SBAB.

Enligt bostadsrättsföreningens ekonomiska plan måst 90 hushåll vara villiga att köpa sina lägenheter för att affären ska gå ihop. Nu visar det sig att endast 45 hushåll kan avge ett löfte om att de fått de nödvändiga lånen. Ombildningen stupar även på ekonomin. Till och med konsulterna tvingas inse att slaget är förlorat.

- Häromveckan meddelade bostadsrättsföreningens styrelse att de inte tänker gå vidare med att ombilda och köpa husen, avslutar Rikard Junkergård. Det är ett glädjande besked för oss motståndare i nätverket Rädda Flygaren.