Vårdcentraler avknoppas till underpris

Serafens HusläkarmottagningSerafens HusläkarmottagningAvknoppningen av landstingets vårdcentraler i Stockholm är rent ideologiska utförsäljningar. Köparna gör miljonvinster då offentlig egendom reas ut till underpris.

I början av innevarande mandatperiod sålde borgarna i Stockholms läns landsting ut fem vårdcentraler. Utförsäljningarna var så kallade avknoppningar. Personalen, eller snarare delar av den, fick köpa och ta över verksamheten till underpris.

Tillsammans gick de fem vårdcentralerna under klubban för 3,7 miljoner kronor. Redan efter ett år hade de dragit in 4,4 miljoner kronor i vinst till de nya ägarna. Snabba pengar på det som från början var allmän egendom betald med skattemedel.

Socialdemokraterna har med rätta retat upp sig på de uppenbart ideologiska utförsäljningarna. Med kalkylmodeller hämtade från näringslivet har de räknat ut att vårdcentralerna skulle betinga ett sammanlagt marknadsvärde på över 22 miljoner kronor.

Ilija Batljan är sossarnas egen kandidat till finanslandstingsrådsposten. I våras gjorde han sig rubriker på att han ”älskar vinst”. Nu hävdar han i god retorisk anda att skattebetalarna har blivit ”blåsta” på nästan 18,5 miljoner kronor.

I princip har Ilija Batljan inget emot privata vårdcentraler. Egentligen är han inte ens motståndare till att politiker i kommuner och landsting säljer ut offentlig verksamhet. Bara de har vett att ta ut ett affärsmässigt pris. Och de har moderaterna och de andra borgarna i Stockholms läns landsting bevisligen inte gjort. Åtminstone inte ur skattebetalarnas synvinkel.

Serafens Husläkarmottagning avknoppades årsskiftet 2008 till ett pris av 694 000 kronor. Marknadsvärdet beräknas till 11,2 miljoner, 16 gånger så mycket. Det första året gav verksamheten en vinst på 2,2 miljoner kronor. Grovt hugget tre gånger pengarna tillbaka.

Nästan lika profitabel var avknoppningen av Huvudsta vårdcentral. Försäljningspriset låg på 495 000 kronor. Marknadsvärdet ligger på mer än det tiodubbla, 5,3 miljoner. Vinsten de första 18 månaderna var 1,6 miljoner. Lättförtjänta pengar, tre gånger insatsen.

Vårdcentralen i Vaxholm gick för 833 000 kronor. På marknaden skulle den vara värd det fyrdubbla, 2,6 miljoner kronor. Efter 14 månader plockade de nya ägarna in en vinst på 595 000 kronor.

Vallentunadoktorn såldes för 285 000 kronor. Marknadspriset uppskattas till 1,9 miljoner kronor. Mer än sex gånger så högt. De 15 första månadernas vinst på 527 000 kronor var nästan dubbelt så stor som köpeskillingen.

S:t Eriks vårdcentral såldes för knappt 1,4 miljoner kronor. Här fick de blivande ägarna för en gångs skull betala över marknadsvärdet på 1 070 000 kronor. De tre första kvartalen blev
vinsten 322 000 kronor.

Från början var det tänkt att sammanlagt 22 vårdcentraler skulle knoppas av. Men politiken stötte snart på juridisk patrull då oppositionen anmälde den för att strida mot kommunallagen. Efter olika turer i läns- och kammarrätterna gick processen tillfälligt i stå.
Det nya är istället att vårdcentralerna ska säljas till allmän budgivning under marknadsmässiga villkor. Personalen får delta i denna om fler än hälften av de anställda önskar det. Intresset under de nya premisserna har dock hittills varit svalt.

Vid sidan av de offentliga och avknoppade vårdcentralerna skjuter privata läkarmottagningar upp som svampar i jorden. I Stockholmsområdet är 65 procent av vårdcentralerna privata. I Västra Götaland över 40 procent. Genomgående står skattebetalarna för finansieringen.

Kommunistiska partiet är emot all utförsäljning av den offentliga vården, oavsett prislapp. All vård ska både bedrivas och finansieras i offentlig regi.
JOHAN WIMAN