Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Tensta – Hyresgäster tar strid mot vräkningar

Tensta TorgTensta Torg
Publicerades i Proletären vecka 28 För två månader sedan fick 35 familjer i Tensta uppmaningen av Svenska bostäder att lämna in nycklarna till sina bostäder och utrymma sina lägenheter. De skulle med andra ord vräkas.

Var de vräkta personerna skulle bo när tvingades lämna sina hem var osäkert. De flesta av de vräkningshotade har låga inkomster och därmed svårt att hitta nya hem. Många är desperata och rädda för att hamna på gatan.

Det är kris på bostadsmarknaden i Stockholm. Under många år har byggandet varit för litet och fokuserat på att bygga exklusiva bostadsrätter. I Stockholms stads bostadskö står idag 500 000 personer, varav 70-80 000 är i akut behov av en bostad. Situationen är likartad i andra storstäder och även i många mindre städer. Bostadsbristen driver upp hyresnivåerna och tvingar många att ta mycket stora lån för att köpa bostadsrätter. Många fastighetsägare ser chansen att genom renoveringar driva upp hyresnivåerna samtidigt som den avreglerade andrahandsmarkanden tvingar desperata hyresgäster att betala ockerhyror för andrahandslägenheter. Fastighetsägarna vill ersätta fattiga hyresgäster med välbärgade.

Tensta är en av stadsdelarna runt Järvafältet i norra Stockholm. Under 1980-talet koncentrerade Stockholm en hel del av IT-svängen till Kista, som är en annan stadsdel runt Järvafältet. Tanken var skapa en svensk motsvarighet till Silicon Valley. Ericsson flyttade sitt huvudkontor till Kista. Företag som IBM, Samsung och Nokia förlade sina huvudkontor där. Efter kom Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. Stockholm stad närde förhoppningen att de högavlönade som arbetade inom IT-sektorn i Kista skulle bosätta runt Järvafältet. Men så blev inte fallet. Områden som Rinkeby, Tensta och Husby dög inte åt IT-folket. De vill inte beblanda sig med de fattiga som bor där. 2009 lade Stockholms stad fram Vision Järva 2030. Denna plan går ut på att förutom att bygga villor, radhus och insatslägenheter, renovera de befintliga bostäderna. Genom att kraftigt höja hyreskostnaderna ska fattiga ska fördrivas från Järvafältet och välbärgade flytta in. Vräkningar i Tensta är en del av Vision Järva 2030.

Vräkningshotet ha väckt upprörda känslor. Framförallt har den lokala radiostationen Vocie of Tensta och Somaliska kvinnoföreningen organiserat ett motstånd mot vräkningarna. Dagen innan vräkningarna organiserade de ett protestmöte i Tensta Centrum. Protestmötet samlade 250 personer på Tensta torg. Mötet beslöt att de vräkningshotade skulle vägra utrymma lägenheterna och behålla sina nycklar. Mötesdeltagarna beslöt att ordna ett nytt möte på Tensta bibliotek. Till detta möte kom även representanter för Svenska bostäder. På mötet tog de tillbaka hotet om omedelbara vräkningar. De sa också att ingen av de som behöll sina nycklar skulle svartlistas. VD för Svenska bostäder, vänsterpartisten Ann Margarethe Livh tyckte att förlustelserna i Almedalen var viktigare försvara de vräkningar hon är ansvarig för.

Dagen efter svek Svenska bostäder sitt löfte. Via sms meddelades många av familjerna att de måste lämna in sina nycklar. De riskerar att vräkas av kronofogden om så inte sker. Vissa av familjerna får veta att de bokats in på hotellhem i Södertälje. De vräkningshotade familjerna har som en motreaktion sammanställt åtta krav:

1. Inga nya korttidskontrakt.
2. Inga hotellhem eller vandrarhem.
3. Inga tak för max antal boende i lägenheten.
4. Tillräckligt stora lägenheter - hela familjen ska få plats.
5. Bostad i området - rimligt avstånd till skolor och jobb.
6. Rimlig hyra som vi har råd att betala.
7. De utan bostad måste komma först.
8. Socialen ska gå in som borgenär för de med försörjningsstöd.

Nästa protestmöte blir fredag den 10 juli Tensta Centrum klockan 17.00.
Göran Wahlén