Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Seko varslat om total strejk vid pendeltågen i Stockholm

Publicerad i Proletären 11 juni 2014
Strejkviljan har stärkts bland tågarbetarna på Veolia sedan arbetsköparna i Almega haft fräckheten att kräva nya försämringar för de anställda. Redan till midsommar kan strejken utvidgas till att bli än mer verkningsfull sedan Seko varslat om total strejk vid pendeltågen i Stockholm och Krösatågen i Småland. Första LO-förbund att sympativarsla är Elektrikerna.

Från strejkmöten i Malmö, Lund och Helsingborg rapporteras om en stark strejkvilja bland anställda vid Öre-sundstågen och Snälltåget som underbyggs av ilska över Veolias och arbetsköparna i Almegas nya krav i söndags.

Nu kommer stöduttalande till de strejkande från arbetsplatser landet runt liksom från LO:s högsta ledning.

Rapporterna om strejkbryteri när operatören Arriva förlängde sina Pågatåg förra veckan fick ett snabbt slut. Men i Sydsvenskan talar anställda på Pågatågen om hur viktig strejken är för att få bukt med timanställningarna som är utbrett också på Arriva och andra tågbolag.

I pressen har också spridits uppgifter om att Sekos förhandlare i helgen backat på flera av de ursprungliga kraven. Seko träffade på söndagen Almega och Veolia och förbundet ska då ha reducerat kraven till att Veolia ska gå med på ett tak på 40.000 årstimmar för användande bemanningsanställda samt att timanställda ska få fast anställning efter ett år.

Arbetsköparnas svar var ett övertydligt nej. Istället nya krav på eftergifter från de anställda i form av krav på nattarbete, 13-timmarspass, att semesterns förläggning förlängs till maj och september och att de anställda inte längre ska få vara lediga varannan helg.

– Vi ger inte vika, Tvärtom är det här bara början, sade emellertid Sekos ombudsman P-O Fällman när han på måndagen mötte strejkande i Malmö. Sekotidningen rapporterar att Fällman kategoriskt slog fast att Seko inte viker.

– Tvärtom står vi fast vid våra krav på tak för deltider och timanställda. Vi gick ut med två krav för att renodla. Men det betyder inte att vi släppt resten, sade han till sextiotalet strejkvakter och medlemmar på Malmö central.

– De kom med helt nya krav som inte löser konflikten, som gör att vi står ännu längre från varandra än för en vecka sedan.

Sekotidningen berättar också att beskedet från ombudsman P-O Fällman till de strejkande medlemmarna togs emot med lättnad samtidigt som ilskan mot Veolia och Almega stärktes av de nya kraven från arbetsköparna. Liknande rapporter kommer från ett möte i Malmö där Sekos ordförande Janne Rudén mötte jublande medlemmar. Men i skrivande stund är det ändå osäkert hur konflikten kommer att utvecklas. Arbetsköparna tycks inte vika sig.

Klart är att Seko varslat om en mindre utvidgning av strejken när 60 medlemmar på Kustpilen i Östergötland tas ut i strejk 17 juni. På tisdagen beslutade Seko att trappa upp strejken ytterligare och varslar om total arbetsnedläggelse från 20 juni för 132 medlemmar vid Krösatågen i Jönköpings län som drivs av Veolia och 700 medlemmar vid Stockholmståg KB som ägs av SJ och driver pendeltågstrafiken i Stockholms län.

Klart är också att det finns inte bara ett starkt stöd hos tågarbetare och hos den tågåkande allmänheten landet runt för de strejkandes krav. Liksom i andra arbetargrupper där stödet från spårvägsarbetare i Göteborg är ett exempel och ett annat bland många är klubbordförandena på ABB:s anläggningar landet runt som tagit initiativ till ett stöduttalande.

Också från LO-borgen meddelas att samtliga LO:s 14 förbund stödjer strejken och att LO fördömer Almegas och Veolias ”kompromisslösa inställning” som inte hör hemma på svensk arbetsmarknad.

Här ringer en varningsklocka för alla klassmedvetna arbetare som minns de otaliga tillfällen när LO och dess fackförbund visat en kompromissvilja utan dess like. Tvärtom måste Sekos ledning en gång för alla lyssna till den så klart uttalade kampviljan bland medlemmarna och leda strejken till seger. Om inte annat så för de 250 av Veolia uppsagda medlemmarnas skull. Allt annat vore att skändligt svika den fackliga tanken.

Mot den bakgrunden är Sekos kraftiga upptrappning av tågstrejken så viktig och hoppingivande.

Lars Rothelius