Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Regeringen och EU bakom klappjakt på papperslösa

Sedan nyår har polisen inlett en intensifierad jakt på landets papperslösa. Till de mest uppmärksammade inslagen hör de rasistiska id-kontrollerna i Stockholms tunnelbana.
Den inre gränskontrollen är en del av projektet REVA som startade år 2009. Förkortningen står för rättsäkerhet och effektivitet i verkställighetsarbetet. Det som ska verkställas är utvisningar av dem som uppehåller sig illegalt i landet, det vill säga papperslösa.
På polisens hemsida beskrivs projektet som ett samarbete med Migrationsverket och kriminalvården. Migrationsverket ”äger” projektet, men bakom allt står regeringen och justitiedepartementet som i ett regleringsbrev gett order om att antalet verkställigheter ska öka.

REVA är en konsekvens av EU och Schengensamarbetet. Den inre marknaden ska skyddas av en hård yttre gränsmur. Passfriheten mellan medlemsländerna kompenseras av en strängare inre utlänningskontroll. Sambanden klargörs i den svenska Gränskontrollagen från 2004:
”Parallellt med denna yttre gränskontroll har en inre sådan också upprättats. Inre utlännings kontroll får emellertid endast göras, om det finns anledning att anta, att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.”

Beslut om utvisning fattas av Migrationsverket men verkställs av polisen. Enligt polisens hemsida får inre utlänningskontroller ”aldrig ske enbart på grund av en persons utseende, språk och namn”. Men skrivningarna utesluter inte att dessa faktorer vägs in i bedömningen.

Siffror för gränspolisen i Stockholms län talar om hur det kan se ut i praktiken. Under årets första månad gjordes 716 identitetskontroller i länet. 670 personer hade sina papper helt i sin ordning. Endast 42 fall föranledde frihetsberövande i väntan på utvisning.
Trots den höga felprocenten på över 90 procent förefaller polisen vara stolt över resultatet. Detta är effektivitet, inte rasprofilering. Under 2012 ”verkställdes” 2154 personer av gränspolisen i Stockholms län. Det är en ökning med hela 47 procent från 2010.

Effektivitetstänket bygger uttryckligen på den så kallade Lean-modellen hämtad från bilindustrin. Att det i många fall handlar om människor som tvingats fly hals över huvud från traumatiska händelser i sina hemländer ingår dock inte som en statistisk parameter Lean.
Tvärtom, genom att förkorta ledtiderna mellan berörda myndigheter har fler människor kunnat utvisas. Ytterligare en faktor som bidragit till den ökade effektiviteten är att de illegala invandrarna numera skickas hem i gemensamma specialchartrade flygplan.
Rättsäkerhet och effektivitet? Detta är inte Tyskland 1933. Detta är Sverige 2013….
Johan Wiman