Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Lyckad partibyggardag i Stockholm

Helgens partibyggardag i Stockholm blev en framgång. Vi bygger Kommunistiska Partiet i Stockholm var temat när huvudstadens kommunister samlades på Solidaritetshusets lokaler på Södermalm för att diskutera förutsättningarna och utmaningarna i det lokala partibygget.

Den långtgående nyliberala högerpolitiken och den stora vård- och servicesektorn är exempel på förutsättningar som avdelningen behöver ha i åtanke i sitt lokala arbete. Om detta talade partistyrelserepresentanten Johan Wiman.

Därefter berättade både nya och gamla medlemmar om vad som inspirerat till det egna engagemanget. Alla har en roll att spela i partibygget. Resultatet blev flera intressanta reflektioner kring vad det innebär att vara kommunist. Bland talarna återfanns Ylva Nordlund Thyr och Madeleine Gyllenhammar.

Efter lunch tog Proletärens journalist Wictor Johansson upp tidningens roll. Med ett trivsamt illustrerat bildspel tryckte han på hur tidningen med fördel kan användas vid lokala kampfrågor.
Konferensen hade en deltagande prägel. Rasism, studier och kultur är exempel på några av diskussionsgrupperna. Flera konkreta förslag och ideer kom till. Men här fanns också praktiska arbetsuppgifter som banderolltillverkning och avdelningens hemsida.

Partistyrelsens Pär Johansson avslutade konferensen med egna intryck över partibygget. Han menar att Stockholmsavdelningen är realistiska över situationen och kommer med konkreta, genomförbara förslag. En av utmaningarna för framtiden är den individualisering som vill att människor ska satsa på sig själva. Det ställer krav på organisationen att skola yngre kamrater i ett kollektivt tänkande.

Överlag var stämningen mycket god under konferensen. På den efterföljande festen uppträdde den talangfulla och mycket uppskattade Kristian Svensson från Malmö.