Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Kommunistiska Partiets medlemmar deltar på manifestationer som organiserade kommunister

Möjligheten att som organisation komma ut med sin politik är minst sagt ojämlik, även mellan vänsterorganisationer. Medan vissa organisationer har möjlighet, om än begränsad, att komma till tals inom borgerlig massmedia är det i stort sett omöjligt för andra. Kommunistiska Partiet är ett sådant parti som inte kan räkna med den typen av kommunikationsväg. Därför är den egna tidningen ett oumbärligt redskap i det politiska arbetet. För oss är tidningen en central del i varje aktivitet. Att till exempel gå på en manifestation utan tidningen vore i stort otänkbart.

I samband med den antinazistiska manifestationen på Medborgarplatsen 15 mars, i vilken Kommunistiska Partiet Stockholm stod som medarrangör, togs ett beslut om att inga tidningar får säljas under manifestationen. Beslutet som togs på ett arrangörsmöte 14 mars syftade till att medarrangörerna inte skulle göra reklam för sig själva (enligt Ung Vänster).
Kommunistiska Partiet hade inte möjlighet att delta på arrangörsmötet, vilket är beklagligt. I så fall hade vi protesterat och argumenterat i stunden. Istället fick vi kännedom om beslutet först på Medborgarplatsen genom att våra kamrater ombads av funktionärer att sluta sälja tidningen.
Efter manifestationen valde styrelsen att skicka ett mail till samtliga arrangörer där vi kritiserade beslutet om tidningsförbud. Vi menade att:
”Om förbudet av det fria ordet under manifestationen hade gällt provokatörer, från fascistiska eller nazistiska organisationer hade vi inte sagt något. Men att lägga munkavel på antifascistiska och antinazistiska krafter, kommer bara att försvaga motståndet mot nazismen
och fascismen i det långa loppet. Därför anser vi att beslutet var felaktigt.”
Ung Vänster svarade på mailet och påpekade att det var ett demokratiskt beslut i och med att det var ett majoritetsbeslut. Dock menar vi i Kommunistiska Partiet att ett majoritetsbeslut som inte tillåter oss att agera som organiserade kommunister behöver kritiseras.
Vi menar att samarbete mellan organisationer när det gäller antinazistisk kamp är en nödvändighet, precis som i många andra frågor. Dock anser vi att tidningsförbudet och förbudet mot att ”göra reklam för sig själva på plats” i längden inte gynnar den antinazistiska kampen. Att enskilda personer väljer att delta på diverse manifestationer för att markera och tydliggöra sina ståndpunkter är givetvis oerhört positivt och viktigt. Men för att skapa en verklig rörelse mot nazism och fascism behövs organiserade krafter, oavsett organisation. Synen att organisationen tillfälligt upplöses i samband med (den organiserade) sammanslutningen anser vi begränsar den kamp som vi är där för att stödja.
Vår möjlighet att komma ut med vår politik är redan starkt begränsad. Att ytterligare begränsa den genom att förbjuda tidningsförsäljning på manifestationer är inte till fascismens, kapitalis-mens eller imperialismens nackdel, tvärtom. Därför kommer Kommunistiska Partiet att vända sig emot den här formen av munkavel. I ett höger-Europa och med en svensk högerregeringen kommer vi att delta i det antifascistiska arbetet som organiserade kommunister.
11 april 2014: Kommunistiska Partiet Stockholm - Avdelningsstyrelsen