Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Kampanjen inför EU-valet lyckat i Stockholm

Farsta C: FlygbladsutdelningFarsta C: FlygbladsutdelningEfter en aktiv kampanj kan vi se att 50% inte röstade alls i Eu valet
Och tur är väl det. För under de senaste veckorna har vi i alla media och alla etablissemangets partier översköljts av uppmaningar– från Sverigedemokraterna till Vänsterpartiet – om hur viktig vår röst är. För det värvet har de statsfinansierade partierna fått 44 miljoner kronor i extra partistöd från regeringen och EU-minister Birgitta Ohlsson (FP).
Vällingby: På bilden är Mats Nordlund i full diskussion på torgetVällingby: På bilden är Mats Nordlund i full diskussion på torgetKommunistiska Partiet får ingenting i partistöd.

Mantrat har varit - om du inte röstar förlorar du din möjlighet att utöva inflytande, då blir det någon annan som vinner inflytande, kanske någon som står för något annat än du. Det finns kandidater som hävdar att de kan röra om i grytan som ingen annan. Andra hävdar att om du bojkottar valet gynnar du Sverigedemokraterna. I verkligheten spelar det ingen roll hur du röstar.

EU-parlamentet är inget riktigt parlamentet som tillsätter en regering, stiftar lagar eller bestämmer skatter. EU-parlamentet är ett tandlöst organ för ett begränsat medbestämmande. I EU är det Ministerrådet, EU-kommissionen och EU-domstolen som sitter på makten – och bakom dessa icke folkvalda institutioner regerar de europeiska storföretagen och deras lobbyister. Kom ihåg att både Miljöpartiets Per Gahrton och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt reste ner till Bryssel som EU-motståndare men när de kom hem förspråkade de ett fortsatt svenskt medlemskap i EU.

Ledamöterna i EU-parlamentet är organiserade i politiska grupper. Under större delen av parlamentets historia har parlamentet dominerats av en koalition mellan kristdemokraterna och socialdemokraterna. Dessa två politiska grupper har strävat efter att nå överenskommelser. Talartiden fördelas mellan grupperna. Större grupper får mer talartid än mindre. När grupperna sagt sitt tillåts ledamöterna göra inlägg på en minut. En eventuell frifräsare från Sverige skulle få minimalt med utrymme. Dessutom bevakar inte svenska media EU-parlamentets arbete. Avgörande beslut som de kraftiga nedskärningar av välfärden EU drivit fram i Grekland, Portugal, Spanien och Irland har inte tagits i EU-parlamentet.

EU-parlamentet är inget forum för att bekämpa rasism och annan högerextremism. Tvärtom, högerextremismens framväxt är ett direkt resultat av ett EU som ställer människor från olika länder mot varandra i konkurrensens och nyliberalismens namn. EU:s stöd åt nazister och andra högerextremister i Ukraina genomfördes utan diskussion i EU-parlamentet. Vi bekämpar högerkrafter av alla slag bäst genom att gå ut ur EU. En bojkott är ett led i detta arbete.
Det är därför själva rösten i EU-valet är viktig, inte vem den läggs på. Det är genom att rösta vi skriver under på att den byråkratiska maktkolossen EU är en demokrati; att kapitalets EU är en demokrati.

I Stockholm säljer vi Proletären, delar ut flygblad och affischerar för att vinna gehör för en av bojkott av valet till EU-parlamentet. Vi för också ut vårt budskap via appellmöten.

Göran Wahlén