Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Helprivat BB i Stockholm

Snart öppnar landets första helprivat ägda BB med plats att årligen förlösa 4000 kvinnor. Verksamheten vid BB Sophia är helt finansierad med skattemedel.

Förra veckan fick Praktikertjänst AB grönt ljus från Stockholms läns landsting att öppna förlossningssjukhuset BB Sophia som en del i vårdval Stockholm. Verksamheten startar i mars och redan är samtliga 80 barnmorsketjänster besatta. Rekryteringen på läkarsidan går dock trögare.

Rekryteringen av personal sker nästan uteslutande från övriga förlossningskliniker i Stockholm, vilket kommer att ge akut barnmorskebrist på övriga kliniker under våren. Så leder privatiseringen till att en redan ansträngd situation förvärras.

Barnmorskorna inom den offentligt drivna förlossningsvården har sedan ett par år kämpat för bättre arbetsförhållanden.

Barnmorskeupprorets tillsynes självklara grundkrav är en barnmorska hos varje kvinna under den aktiva fasen av födseln. Men det kan inte Stockholms läns landsting leva upp till, mycket på grund av nedskärningarna under Filippa Reinfeldts högerregim.

På storsjukhuset Karolinska i Huddinge med 9000 förlösningar per år varnade Vårdförbundet, barnmorskornas fackförening, sommaren 2012 om att de tuffa sparkraven lett till att samma personalstyrka tvingas förlösa ett tusen fler kvinnor per år jämfört med ett decennium tidigare. De anställda larmade om underbemanningens konsekvenser i form av ständig stress, outtagna raster och ändå oförmåga att ge patienterna det stöd de har rätt till.

Redan då hade spaden satts i jorden för bygget av privata BB Sophia. Ytligt sett ett sätt att lösa problemen inom förlossningsvården i Stockholm och just så framställs saken av borgare och massmedia.

Men i verkligheten är framväxten av privata vårdinstitutioner som BB Sophia en konsekvens av nedskärningarna i offentlig sjukvård. När landstingspolitikerna inte tillfredsställer den skattebetalande befolkningens behov så inte bara sviker de patienter och vårdanställda. Besparingar ingår i en av politiker och vårdkapitalister noga avvägd kalkyl för att underminera offentligt driven vård och omsorg.

I Stockholms län kryddas detta med högeralliansens så kallade vårdval inom snart sagt all sjukvård, som för förlossningar infördes 2009. Det politikerna kallar vårdval handlar om kapitalisters rätt att tjäna pengar på förlossningar. Landstinget ersätter förlossningskliniken enligt en fastställd taxa per förlossning, se faktaruta. Hur pengarna sedan används avgörs helt av företaget som driver kliniken.

I BB Sophias fall kalkylerar ägarna med fem procent rörelsemarginal. Vilket med en beräknad omsättning 200 miljoner kronor årligen innebär att 10 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar varje år går vården förbi och hamnar hos ägarna.

Vinster på födande kvinnor är så lockande att S:t Görans sjukhus, Sveriges första och hittills enda privata akutsjukhus, också öppnar en förlossningsklinik med kapacitet för 2000 förlossningar andra kvartalet 2017, vilket året därpå utvidgas till 4000 förlossningar.

Att just förlossningsvården i Stockholm drabbas av omfattande privatiseringar beror inte bara på systemet med vårdval även om det är en direkt förutsättning för finansieringen av privat förlossningsvård. Kostnaden för förlossningar, särskilt för de med komplikationer är så hög att ytterst få familjer skulle ha råd att betala privatförlossningar ur egen ficka.

Dessutom är den svenska förlossningsvården så högtstående rent kvalitativt, vilket framgår av regelmässiga patientundersökningar, att det inte finns någon som helst efterfrågan av privata förlossningar.

Istället handlar det om en noga planerat systemskifte där den styrande högeralliansens medvetet vägrar att bygga ut den offentliga förlossningsvården i takt med att befolkningen växer. Sedan många år är beskedet till landstingets fyra offentligt drivna BB-kliniker, Karolinska, Danderyd, SöS och Södertälje samt halvprivata BB Stockholm att de med befintlig personalstyrka och lokaler ska använda vårdvalstaxan till att öka antalet förlossningar. Enligt den kapitalistiska principen att ju fler som förlöses desto större intäkter.

Vilket bara går till en viss gräns, som i fallet med förlossningsvården sedan länge är passerad. För Stockholms befolkning växer så det knakar genom inflyttning av mest unga människor. På femton år har antalet förlossningar i länet ökat med nästan 50 procent. Statistiska Centralbyrån räknar med en fortsatt ökningstakt fram till 2021 med cirka 22 procent.

Det är utifrån detta behov som kapitalisterna i Praktikertjänst satsat 200 miljoner kronor på bygget av BB Sophia och som S:t Görans ägare Capio satsar en kvarts miljard på sin nya förlossningsklinik. Dessutom är förlossningar en verksamhet som alltid kommer att garantera intäkter.

Mycket annan sjukvård kan skjutas på framtiden. Se bara på de växande operationsköerna till specialiteter som ortoped och ögon. Behoven är stora men här har patienterna inga kanaler för att driva din rätt. Eller ta äldreomsorgens växande köer till boenden. Där alltfler äldre får den nödvändiga omsorgen av sina yngre släktingar. Vilket i sig också är en gigantisk privatisering.

Med förlossningar förhåller det sig annorlunda. Barnen trycker bokstavligen på för att komma till världen. Här kan inga köer tolereras. Inte heller är hemförlossningar ett alternativ, av säkerhetsskäl.

Men för de kapitalister som vill satsa kapital i vården är förlossningsverksamhet, särskilt i storstäderna, en mycket säker investering.

Lars Rothelius
lars.rothelius @proletaren.se