Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Försummat underhåll orsak till ny tågolycka

Publicerad 9 januari 2014
Ännu en allvarlig tågolycka. Det är bara en tidsfråga innan någon människa kommer till skada. LO-förbundet Seko kallar det bristande spårunderhållet för en skandal.

Så händer det igen. På kort tid inträffar ännu en tågolycka med kaos i kollektivtrafiken som följd. Återigen är det ett godståg från Green Cargo som spårar ur. Denna gång på den trafikintensiva sträckan mellan Huddinge och Stuvsta strax söder om Stockholm.
Det är ett under att inga människor har kommit till skada. Seko är mycket kritiska till Trafikverket och hela det system av avregleringar, besparingar och bristande underhåll som kommit med de senaste decenniernas trafikpolitik.

– Det är fullkomlig skandalöst, säger Johnny Nadérus på Seko i Stockholm till ABC-nytt. Trafikverket har släppt underhållsansvaret till olika operatörer. De ligger och sover. Det är dags att de vaknar upp ur sin Törnrosasömn.

Några hundra meter från det urspårade tåget finns ett brutet rälsavsnitt i anslutning till en spårväxel. När entreprenören Infranord nyligen gjorde en inspektion upptäcktes två lösa bultar. Felet skulle åtgärdas inom en månad, men felet var större än så.

– Spårväxeln är ju helt sönderkörd och ihoprostad, fortsätter Johnny Nadérus. Det här måste Trafikverket ha upptäckt vid sina inspektioner, där de använder en sorts röntgen som kan upptäcka inre skador.

Det bolagiserade järnvägsunderhållet leder till brist på kompetens och resurser att ta ett fullgott ansvar för trafiksäkerheten. Situationen blir inte bättre av att 700 jobb försvinner hos operatörerna då Trafikverket skurit ner på sina beställningar.
I november inträffade en liknande olycka bara några kilometer norr om platsen för veckans incident. Orsakerna är i det fallet ännu inte utredda, men ett axelbrott på loket är fastställt. I ett pressmeddelande frikänner Green Cargo föraren från allt ansvar.
Samma Green Cargo planerar dock omfattande personalnerskärningar de närmsta två åren. Företaget är hårt pressat av den kapitalistiska krisen och 630 av 2100 anställda kommer att varslas inom kort. Detta trots att Seko i våras gick med på ett krisavtal med sänkt arbetstid.

De återkommande olyckorna inom järnvägstrafiken är ett allvarligt fiasko för den nyliberala trafikpolitiken. Pengar och profitjakt går före säkerhet. Ingen tar ansvar då både privata entreprenörer och statliga myndigheter som Trafikverket drar ner på marginalerna.

Johan Wiman