Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Bostad – vara eller rättighet?

Med socialdemokraterna som främsta tillskyndare - mot folkopinionen och mot de boendes vilja såldes Albyberget i Botkyrka till en riskkapitalist. För ett par år sedan, när kampen stod om allmännyttan i Bredäng och Kärrtorp i grannkommunen Stockholm, deltog sossarna med liv och lust i protesterna mot utförsäljningen. Väl medvetna om att deras högstämda försvar av det gemensamma ägandet förpliktigade till noll och intet. I Stockholm är det som bekant borgarna som styr. Svikarna inom S för en helt annan politik i majoritetsställning. I Alby är det många som fått sina illusioner krossade.

I fallet med lägenheterna i Bredäng och Kärrtorp slutade det med försäljning. Men beslutet fattades med bara tre ynka rösters övervikt i Stockholms stadsfullmäktige. Lokal kamp, där Kommunistiska partiet var drivande, förvandlade en expeditionsaffär till ett drama.

Albybor i alla åldrar har slutit sig samman och tagit till kamp, kanske för första gången. De har arrangerat protestmöten, affischerat och samlat in namn, bara för att stupa på mållinjen. Valnämnden i Botkyrka underkände alltför många av de insamlade namnen, och det inte bli någon folkomröstning.
När 6500 namnunderskrifter med krav på folkomröstning lämnades in till kommunen kontrade sossarna ett par dagar senare med att presentera en tilltänkt köpare av lägenhetsbeståndet. Det är det nybildade bolaget, som huvudägaren och blivande styrelseordförande, mångmiljonären och riskkapitalisten Mikael Ahlström har fräckheten att kalla Mitt Alby. Riskkapitalisten Ahlström säljs in som ”social entreprenör”. Han medger att han inte har någon som helst erfarenhet av fastighetsförvaltning, men berättar i Södra Sidan om hur han i höstas såg på Google att Albyberget var till salu. Om att han läste boken ”Två soldater” om gängbildningar i förorten och insåg att det är ett stort problem. Han lovar rekrytera personal lokalt, samarbete med lokala föreningar och upplåta lokaler gratis åt dem.

En kraftfull protest mot planerna att sälja ut 1300 lägenheter ur allmännyttans bestånd genomfördes på onsdagen 12 juni på Albyberget. Över 500 personer deltog, de allra flesta boende i Alby. Många bar egengjorda plakat och banderoller och ilskan var stor, inte minst mot Socialdemokraterna som varit drivande i utförsäljningen. ”(S)vikare!”, stod på en banderoll. Botkyrka kommun har stabil röd-grön majoritet där naturligtvis S är största partiet. I kommunfullmäktige är endast Vänsterpartiet mot en utförsäljning. Mötet tågade sedan runt i bostadsområdet på slingrade gångvägar, skanderande talkörer som ”Albyberget är inte till salu” och ”En enad förort kan inte besegras!” Boende som inte kunde delta själva hejade på från fönster och balkonger.

Efter demonstrationståget var det möte i kvällssolen med tal och fler skanderingar. En av dem som höll i mötet var Hami Albitar från nätverket ”Alby är inte till salu!”:
- Vi som bor här är trötta på att beslut fattas ovanför våra huvuden. Vi vill inte ha den här utförsäljningen. Därför bildade vi det här nätverket. De flesta av oss är ungdomar, och vi har jobbat stenhårt. Över 6500 namnunderskrifter har vi samlat in, som vi överlämnat till kommunen. Det ska räcka för att de ska tvingas besluta om en folkomröstning.

Vad tycker du om kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggrens (s) agerande?
Det är skamligt. Hon har varit pådrivande för en utförsäljning genom hela processen, och inte dragit sig för att ljuga för media när det tjänat hennes intressen. Det är i det här området, och liknande, som hennes väljare bor! Och vi vill inte att våra bostäder ska säljas ut, det visar om inte annat dagens manifestation.
Och det måste man instämma i. När 500 albybor går ut i gemensam protest är det en opinionsyttring som inte ens socialdemokraterna i Botkyrka borde kunna ignorera.

Mötet avslutades med att anta tre krav:
1. Kommunikationschefen på Botkyrkabyggen Cina Gerdin måste avgå.
2. Katarina Berggren, socialdemokratiskt kommunalråd och kommunstyrelsen, måste avgå.
3. Botkyrka kommunfullmäktige måste besluta antingen om att genomföra en folkomröstning i frågan eller rösta nej till utförsäljningen av Albyberget.

Dagen efter protestmötet meddelade Botkyrka kommuns valnämnd att de insamlade namnen inte räcker till för att uppfylla kraven för ett folkinitiativ. Alltför många av påskrifterna kom från icke röstberättigade i Botkyrka. 6296 godkända namn hade krävts för att tvinga fram en folkomröstning. Valnämnden godkände bara 4353 underskrifter.

Lokaltidningen Södra Sidan gjorde härom veckan en rundfrågning till partierna i Botkyrka kommunfullmäktige om de stöder en folkomröstning om utförsäljningen. Katarina Berggren, socialdemokratiskt kommunalråd tillika kommunstyrelsens ordförande, svarade: ”Nej. I folkomröstningar behövs det tydliga ja- och nejalternativ och det finns det inte i den här frågan. Skulle nej till försäljningen vinna vet man inte vad det skulle innebära.”
Alby samlade sig till en ny protest. Den här gången i samband med att kommunalfullmäktige sammanträdde i Hallunda. Demonstranterna var så många att de inte fick plats i sammanträdeslokalen. De reste kravet på att sammanträdet skulle hållas i en större lokal. Till slut gick fullmäktige med på att sända ut sin debatt till demonstranterna. Vilken skillnad var det inte på fullmäktiges dötråkiga och oengagerade ältande och den hetta med vilken albyborna försvarade sin sak. Efter fyra timmars pratande beslöt fullmäktige att sälja Albyberget till en riskkapitalist. Beslutet möttes med visslingar och rop – kraftiga burop . Hycklare - hycklare ropade demonstranterna innan de gick över till skandera; All makt åt folket – folket är vi. All makt åt folket får vi den dag då de som är idag är utestängda tar över de församlingar där de viktiga besluten fattas.
Albyberget må vara sålt men albyborna är inte köpta. De kämpande ungdomarna i Alby har insett vilken styrka de besitter när de är eniga och beslutsamma, även om det inte räckte hela vägen denna gång. Frågan är större än bara Albybergets lägenheter. Det handlar om vi ska se en bostad som en mänsklig rättighet, eller som en vara att köpas av den som har råd. Att det ytterst handlar om synen på människan, är hon medborgare eller kund. Kampen i Alby varit lyckosam genom att den gett insikter, erfarenhet och stärkt kamratskapet. Och den har bara börjat.
Hallunda, allt makt åt folketHallunda, allt makt åt folket