Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

juli 2011

Protester mot utförsäljning av allmännyttan

Upprörda hyresgästar i Bredäng samlas på ett informationmöteUpprörda hyresgästar i Bredäng samlas på ett informationmöteHyresgäster i Stockholmsförorten Bredäng protesterar när deras hyresrätter i allmännyttan säljs till privata ägare.

Allmännyttiga Svenska Bostäder säljer över 1000 lägenheter till privata byggnadsbolaget Primula Byggnads AB i Stockholmsförorterna Bredäng och Kärrtorp. Bland hyresgästerna i Bredäng råder oro och missnöje över försäljningen.

Kamp i Bredäng

Kamp i Bredäng

Riv upp köpekontraktet

Svenska Bostäder grundades 1944 som ett led av en 100-årig kamp mot hyresockrare, trångboddhet och allvarliga folksjukdomar.

Tyvärr har hyresgästerna ännu en gång tvingats konstatera att hyres- ockrarna inte blev utrotade, att de åter har tagits till heders och från och med 2010 också återfått rätten att förhandla om hyrorna.

Att Fastighetsägarnas intresseförening inte godtar att en bra bostad till rimliga kostnader måste gälla för lågavlönade hushåll, har alltså historiska anor.

Namninsamling

Namninsamling

Riv upp köpekontraktet

Anita Salvén samlar in namn  i BredängAnita Salvén samlar in namn i BredängSvenska Bostäder grundades 1944 som ett led av en 100-årig kamp mot hyresockrare, trångboddhet och allvarliga folksjukdomar.

Tyvärr har hyresgästerna ännu en gång tvingats konstatera att hyres- ockrarna inte blev utrotade, att de åter har tagits till heders och från och med 2010 också återfått rätten att förhandla om hyrorna.