Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

juni 2010

Nya Karolinska Sjuhuset

Nya Karolinska Sjuhuset

Avdelningsmöte

onsdag, 16 juni, 2010 - 18:30 - 20:30

Dagordning
----------------
1. Mötets öppnande
2. Medlemsfrågor
3. Ship to Gaza
4. Valplanering
5. Sommarlägret
6. Övriga frågor
7. Mötets avslutning
---------------------
Välkommen!
Avdelningsstyrelsen

Plats: 
Partilokalen

Norra Stationsområdet.jpg

Norra Stationsområdet.jpg

Grundcirkelmöte - Den nationella frågan

lördag, 12 juni, 2010 - 15:00 - 18:00

Litteratur: Stalin Om den nationella frågan och artiklar ur Proletären

Plats: 
Partilokalen

Nya Karolinska Sjukhuset

Nya Karolinska Sjukhuset

Nya Karolinska Sjukhuset - en demokratisk skandal

Nya Karolinska Sjukhuset

Skandalprojekt

När villkoren för Nya Karolinska Sjukhuset offentliggjordes vållade det en berättigad kritikstorm. Det röd/gröna med oppositionsledaren Iljan Baljan (s) i spetsen stormade. Han kallade projektet för ”en gigantisk blåsning". Stockholms stora tidningar Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Metro stormade. Allt verkade upplagt för en stor politisk strid.
Det var uppenbart för alla att det här OPS-projektet (Offentlig Privat Samverkan) skulle utläsas som ett projekt där de offentliga står för kostnaderna och det privata kammar hem vinsterna. Därtill kom ett skandalöst hemlighetsmakeri där värnandet av kapitalets affärshemligheter gick för medborgarnas rätt till insyn. Det möte den 4 maj där Landstinget beslutade om projektet var slutet. Bara landstingets ledamöter hade tillträde.

Walthers Gymnasium

Walthers Gymnasium

Ett lyft för pendeltågstrafiken

Ett lyft för pendeltågstrafiken

Nya Citybanan ger bättre kollektivtrafik

Bra grävt, gamla mullvad

Bra grävt, gamla mullvad! skrev Karl Marx. Socialismen kommer ständigt tillbaka. Följ med Proletären till bygget av Citybanan under Stockholms innerstad.
Allt är mörkt. Vi kan vare sig gå uppåt, nedåt eller åt sidan. Går vi ytterligare några steg framåt slår vi huvudet i bergväggen. Tvärstopp! Det går att få cellskräck för mindre. Ljudet av några vattendroppar ekar ödesmättat. Hur kunde vi hamna här?